FAQ

Här hittar du svar på de frågor vi ofta får.

Varför har ni startat Nordfrö? Finns det inte redan flera företag som säljer svenska fröer?

Vi vill skapa förutsättningar för en småskalig, lokal och hållbar produktion av fröer i Sverige. De fröer som idag säljs i Sverige för odling av grönsaker, kryddor och blommor produceras nästan uteslutande i andra länder och delar av världen, med andra odlingsförhållanden än i Sverige och enligt storskaliga metoder som är beroende av fossila bränslen och stora maskinparker. Det vill vi ändra på! Nu odlar vi och de andra småskaliga fröodlarna vi samverkar med för fullt, och parallellt testar och förfinar vi på NordFrös gård i nordöstra Skåne metoder för att odla, skörda och bereda fröer enligt en regenerativ och lokalt anpassad modell som bidrar till att bygga jord, gynna mikroliv och främja biologisk mångfald. Vi ser också att en mer omfattande och decentraliserad produktion av fröer i vårt land skulle göra vår livsmedelsförsörjning mindre sårbar och förbättra möjligheten att bygga upp teoretisk och praktisk kunskap om långsiktigt hållbar fröodling. Sen måste vi också säga att vi tycker det är fantastiskt kul att jobba ihop, och att växa och utvecklas med alla våra fröproducenter. Tillsammans odlar vi framtiden!

Är era fröer ekologiskt certifierade?

Våra fröer är odlade i Sverige i småskaliga hantverksmässiga odlingar med miljövänliga metoder som inte bara skonar utan också stöttar och samspelar med insekter och mikroliv. Vi använder oss bland annat av täckodling och samodling och vill inte vara beroende av fossila bränslen i produktionen. Fröerna har i dagsläget dock inte någon ekologisk certifiering. Vi älskar eko men för oss är det omöjligt att nå ut till nya småbruk och -gårdar, möjliggöra för helt nya frödlare och dynamiskt bygga upp odlarnätverket om vi samtidigt sätter upp ekocertifiering som ett krav för att få vara med. De flesta odlare har ingen ekonomisk möjlighet till detta, och certifieringsprocessen tar tid. Vi arbetar emellertid enbart med odlare som redan har fattat vitsen med att odla utan gifter och handelsgödsel, som använder sig av regenerativa principer (dvs. sånt som gör att odlingen i sig har en positiv miljöeffekt) och som vill och kan hantera odlingen som ett hantverk. Så vi vågar, trots allt, påstå att våra fröer är några av de mest planetvänliga på marknaden.

Vilka är det som odlar fröerna?

Vi samarbetar med ett nätverk med småskaliga odlare runt om i Sverige. Alla våra fröer odlas på ett hållbart och regenerativt sätt. Nätverket bidrar till att säkerställa odlarnas försörjning och till att hålla kunskapen att odla frö levande.

Vem har målat bilderna på fröpåsarna?

Det började egentligen som ett misstag, som i slutändan blev 100% rätt. Fullt upptagna med ha koll på våra odlingar, hålla kontakt med odlarna vi samverkar med och planera allt inför vintern så glömde vi under sensommaren helt enkelt bort att fotografera våra grönsaker och blommor. Hur skulle vi lösa detta? Var får man till exempel fatt i en bild på vintersquashen Green Hubbard Chicago Warted som är fri för användning?

Vår medarbetare Erik funderade på om Vilda, hans konstnärliga fru, kanske skulle kunna måla våra grönsaker. Sagt och gjort, hon antog utmaningen. Ganska snabbt efter det att hon börjat måla insåg vi att hennes akvareller ju mycket bättre illustrerade det gedigna hantverk vi vill erbjuda genom våra fröer. Så nu har NordFrö en egen grönsakskonstnär!

Följ gärna Vilda på hennes instagramkonto @vildaros.

Vad innebär ”regenerativ odling”?

Detta jordbruk kan beskrivas som ett system av odlingsprinciper och -praktiker som syftar till att öka den biologiska mångfalden, berika jordarna, minimera vattenförluster och stärka ekosystemtjänsterna. Ett regenerativt jordbruk blir genom att maximera biomassa ovan och under jord också en naturlig koldioxidsänka, och möjliggör hög produktionsförmåga under lång tid framöver. Näringsrika jordar med hög humushalt och vattenhållande förmåga ger också bättre resiliens mot extremväder och klimatförändringar. Ett av de unika perspektiven hos det regenerativa odlingssystemet är att det faktiskt betraktar mänsklig aktivitet som en potentiellt positiv förändringsfaktor. Genom att arbeta med – och inte mot – ekosystemen kan våra händer i jorden accelerera återhämtning, återväxt och succession, och motverka biologisk utarmning och global uppvärmning. Vi vill således ha MESTA möjliga miljöpåverkan och en POSITIV påverkan på miljö och människor.

Kan jag hämta fröer hos er?

Nej. Vi har ingen fysisk butik utan all försäljning sker via vår webshop och när vi deltar på mässor.

Kan jag få ett presentkort skickat till någon annan?

Det kan du! När du befinner dig i kassan kan du klicka på ”Jag vill ange ett meddelande” och fylla i dina instruktioner om till vem presentkortet ska skickas. Observera att detta bara är möjligt om du beställer ett presentkort separat, eftersom frakten baseras på att din beställning utgör en (1) försändelse.  

Säljer ni större mängder än portioner?

Vi säljer bara portioner i år. Nästa år planerar vi att sälja större förpackningar och även kontraktsodla. Hör av dig om du har sådana önskemål inför nästa vinter.

Mina fröer gror inte! Varför?

Vi grotestar alla våra sorter innan vi packar fröerna. Grobarheten stämplas på påsen när vi packar fröerna. Vi säljer fröer med bästa kvalitet. Det finns mycket som kan påverka grobarheten vid sådd så läs på noga om hur just dina sorter ska odlas. Hör gärna av dig om du vill ha fler tips på hur du ska få dina frön att gro på bästa sätt eller om dina fröer inte gror trots lämpliga förutsättningar.

Kan jag odla frö på era sorter?

Vi uppmuntrar dig starkt att odla dina egna fröer. Alla våra fröer går utmärkt att fröodla på. De sorter vi har är också öppenpollinerade, dvs de kommer att ge ett stabilt resultat när du fröodlar. I det här läget har vi inte information på vår hemsida om hur du fröodlar respektive sort. Kontakta gärna Föreningen Sesam om du vill ha mer information om fröodling och/eller vill träffa likasinnade.

Hur gör jag om jag vill börja odla åt NordFrö?

Vi söker hela tiden efter fler odlare till vårt nätverk. Hör av dig på vår e-post.

INFORMATION

Villkor
Logga in
Mina favoriter
Nyhetsbrev
Odlare & Återförsäljare
Om cookies
Kontakta oss

MER OM NORDFRÖ

Om oss
Ekologiska fröer?
Möt en fröodlare!
Vildas vackra bilder
NordFrö i media
FAQ